HEM

SPECIALLARM bygger tuffa
sensorer för tuffa miljöer

Vi på SPECIALLARM utvecklar, konstruerar och tillverkar innovativa trådlösa sensorer för larmmarknaden. Våra produkter är utvecklade för hårda utomhusförhållanden och enkla att hantera i fält. Vi arbetar inom elektronik och mekanik och har lång och djup erfarenhet inom dessa områden. Från att ha byggt mycket specialanpassade larmlösningar koncentrerar vi oss nu på att utveckla och bygga sensorer för larmmarknaden. SPECIALLARM samarbetar med högkvalitativa larmleverantörer och larminstallatörer. Flera av våra produkter är
patenterade eller patentsökta.

 Tveka inta att kontakta oss: info@speciallarm.se

Vi bygger det det du behöver.